1
Saved properties
Login or register to save and track your favorite homes.
1
My Searches
Login or register to save home searches.
Company types
Any
Company types
Company offices in
Any
Company offices in
Offering properties in
Any
Offering properties in
Offering services
Any
Offering services
Top on mysite Investment company


Investment company of the day by cities

Most read articles

Investment Companies in Sri Lanka, Sabaragamuwa, Mawanella

Here you will find a catalogue of the Investment Companies in Sri Lanka, Sabaragamuwa, Mawanella.

The purpose of this website is to make the communication between you and the Investment Companies easier and to give you all the information you may need. The services provided by Investment Companies are: , Residential property rentals, Residential property sales, Commercial property sales/rentals, Construction, development, investment projects, Property management, Legal and consulting services , Investment consulting, Viewing tour, Operations with land plots, Opening foreign bank accounts, Mortgage loan assistance, Assistance in obtaining citizenship, visas, permanent and temporary residence, Ready-business sales, Design and architecture, Insurance, Construction and contracting services, Legal service at all stages of the property purchase, Жилищно строителство, Комплексно строителство, Грубо строителство, Пътно строителство, Промишлено строителство, Подземно строителство, Изкопни и транспортни дейности, Инженеринг, Покривна конструкция и изолация, Хидроизолация, Звукоизолация, Топлоизолация, Електроинсталация, Вик проектиране, Проектиране , Довършителни работи, Ремонтна дейност и реконструкции, Сглобяеми конструкции и къщи, Строителен надзор, Консервация, реставрация, Имуществено застраховане, Автомобилно застраховане, Застраховки на отговорности, Морско и карго застраховане, Застраховка злополука , Селскостопанско застраховане, Туристическa застраховкa, Животозастраховане, Здравно Застраховане, Автобусни екскурзии, Самолетни екскурзии, Круизи, Търсене на самолетни билети, Почивки в страната, Почивки в чужбина, Настаняване в хотели, Екскурзоводски услуги, Трансфери/ Рент а кар, Конгресен туризъм, Визи, Организация на фирмени мероприятия, Ваканционни наеми, Преместване на дома, Преместване на бизнеса, Международно преместване, Преместване на пиано, Монтаж/ демонтаж на мебели, Изхвърляне на строителни отпадъци, Почистване на жилища, Почистване на входове, Почистване на офиси, Измиване на стъкла, витрини, фасади, Почистване на промишлени обекти, Машинни почиствания, Озеленяване, Ландшафтна архитектура, Градинско оборудване , Градински мебели , Изграждане на зелени площи, Полагане на тревна настилка, Напояване, поливни системи, помпи, Парково осветление, Зимни градини, Алейна мрежа и паркови елементи, Огради, Растителна защита, Косене, Обкантване, Валиране, Аериране, Плевене, Подрязване и окопаване, Абонаментна поддръжка за градини, Защита срещу вредители, Геодезия, Геология, хидрология, Картография, кадастър, Проучване, Надзор, Интериорен дизайн, Екстериорен дизайн, Експертна оценка, Устройствено планиране, Узаконяване на сгради , Разпределение и 3D визуализация, Технически паспорт, Проекти за фирмени надписи и реклами , Архитектурно заснемане, Функционално зониране с мебели, Електро планиране, ВиК планиране, Проектиране на бани, Проектиране на кухня, Обзавеждне , Осветление, Мебелировка, Подбор на материали, аксесоари, декорации, Избор на подови настилки, Изграждане на тавани, стени, подове, Дарение на недвижими имоти, Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка , Учредяване / Запазване право на ползване, Продажба на МПС , Нотариална заверка на подпис при пълномощни, декларации, разписки , Заверка на преписи от документи , Нотариални покани , Констативни протоколи, Учредяване и регистрация на фирми, Изготвяне на нотариални актове за учредяване на право на строеж, надстрояване, пристрояване, Регистрация на търговски марки, Правно обслужване на търговски дружества, Изготвяне на молби, заявления, жалби, покани, уведомления и договори, Правна защита, медиация и представителство, Регистрация, пререгистрация и заличаване на фирми, Данъчни оценки, удостоверения, схеми, скици при изповядване на сделки , Осчетоводяване на първични счетоводни документи, Съставяне на вторични счетоводни документи , Начисляване на дължими трудови възнаграждения, такси и осигуровки, Представителство пред данъчната администрация, Предоставяне на периодични отчети и справки , Годишно счетоводно приключване и финансов отчет, Счетоводно отчитане на ДДС, Изчисляване на корпоративни данъци, Монтаж, Демонтаж , Профилактика, Ремонт , Консултация , Гаранционно сервизно обслужване, Следгаранционно сервизно обслужване, Професионален домоуправител.

If you are the representative of Investment Companies, you can register your company in our database ant reach more potantial customers.

Galaxy Investment Group was established in 1999. Since then, the company has invested in, developed and managed a portfolio of successful projects in various categories of real estate – hotels, residential and holiday complexes, office buildings, retail and industrial projects. Strategic investments by Galaxy Investment Group are closely aligned with the key factors in the dynamic business environment and long-term market trends....

„Cascadas Residence” Ltd. – болгарская строительная компания с 15-летним опытом. Создана строительными предпринимателями, которые приобрели опыт как в Англии, так и в Болгарии. Компания зарекомендовала себя как стабильный, серьезный и надежный партнер для инвесторов – нами построено уже четыре объекта на Солнечном берегу....

  • phone

Show results per page

Advertise here